Elementproduksjon

 

Lønnum Bygg AS bygger der det er mulig ferdighuselementer. Det vil si at yttervegger/dekker og sperretak blir prefabrikert i bedriftens produksjonshall og kjøres deretter ut til byggeplass og monteres ved hjelp av kranbil. Fordelen ved denne produksjonsmetoden er at man bygger store deler av bygningskonstruksjonen som er eksponert mot vær og vind innendørs. Dette betyr at bygget blir vesentlig mindre utsatt for fukt en ved tradisjonell bygging. Bedriften har produsert elementer i over 20 år. En enetasjes enebolig er normalt sett tett 2-3 dager etter at man starter montering av ytterveggselementer.      

 

Total/hovedentrepriser

En totalentreprise betyr for byggherren(kunden) at man setter bort alt arbeid som har med oppføring av bygget til totalentreprenøren, dvs. prosjektering, byggesøknader, tekniske fag(rørlegger, elektriker, ventillasjon). For byggherren betyr dette at man trenger bare og forholde seg til den ene entreprenøren. Ved en hovedentreprise administrerer byggherren de tekniske fag selv.

 

Hibahus

HibahusLogoLønnum Bygg as er en leverandør av Hibahus. “HUS, HYTTER, GARASJER OG FERDIGHUS I MER ENN 40 ÅR – Gjennom mer enn 40 år har vi bygget HIBA Hus, Hytter og Garasjer for generasjoner. Lang erfaring og krevende klima har gjort oss flinke til å lage gode og funksjonelle løsninger slik at du som skal bygge arkitekttegnet hus, ferdighus, hytte eller garasje får akkurat det bygget du ønsker deg.”

Finn ut mer om Hibahus her: Hibahus.no