Vår historie

 
 

Tidlig på 1950-tallet etablerte Ingvald Lønnum sin egen virksomhet med hovedarbeidsområde forskaling og støping av grunnmurer, mindre fasademurer og tilliggende arbeider.

I begynnelsen av 70-tallet, var hovedarbeidsområdet betongarbeider med forskaling og støping av kjellere til landbruksbygg. I 1973 ble staben utvidet og arbeidsfeltet utvidet til også og omfatte stadig mer tømrerarbeid.

I 1982 var virksomheten blitt så stor at behovet for lokaler til personell og utstyr var prekert. Et industribygg med lager og butikk tvang seg frem. Det er i dette bygget dagens produksjon av ferdighuselementer foregår. Sist på 1980-tallet økte behovet igjen og et nytt bygg med butikk og lager ble bygd.

Frem til 1994 var Lønnum Bygg en personlig eid bedrift. Behovet for endring ble aktuelt, da omsetningen hadde økt til ca. 23 millioner kroner og grunnleggeren døde. Bedriften ble da omorganisert til et aksjeselskap med en aksjekapital på  200.000,-. Aksjene eies av medlemmer i Lønnumfamilien.

I 2004 startet 3. generasjon etter Ingvald Lønnum i bedriften etter å ha blitt uteksaminert fra NTNU i Trondheim.

Pr. April 2020 har bedriften 8 ansatte.

Lønnum Bygg AS har utført mange store byggeoppdrag for både private og offentlige. Ca. 2/3 av alle oppdrag er hoved- eller totalentrepriser.